Nyheter!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 IØHK

For innkalling årsmøte med vedlegg se følgende lenke: Papirer Årsmøte 2017 IOHK

mvh

STYRET

 

 

 

 

annonse IOHK

 

MEDLEMSINFORMASJON

Leder av Indre Østfold Hundeklubb har valgt å trekke seg fra sitt verv, og nestleder tar over som fungerende leder frem til årsmøtet mars 2017. Styret er også ett styremedlem mindre, og begge varamedlemmene har derfor gått inn som fullverdige styremedlemmer.

Styret