Nyheter!

annonse IOHK

Siste innkalling til Årsmøte

MEDLEMSINFORMASJON

Leder av Indre Østfold Hundeklubb har valgt å trekke seg fra sitt verv, og nestleder tar over som fungerende leder frem til årsmøtet mars 2017. Styret er også ett styremedlem mindre, og begge varamedlemmene har derfor gått inn som fullverdige styremedlemmer.

Styret