Agility

NB: I vintermånedene november-april, vil agility trening foregå innendørs.

Nybegynner/Videregående
Mandag 19.00 – 21.00

Videregående/Konkurranse
Tirsdag 19.00 – 21.00

Treningsansvarlig:
Mandag, 19.00 – 21.00
Tirsdag 19.00 – 21.00
Aktivitetsansvarlig: styret@iohk.org

Vi ønsker også at alle som skal trene møter presis klokken 19 og hjelper til å bære ut hinder. Vi vil også at alle som trener er med på å rydde hinder inn igjen etter trening.
Retningslinjer for agilitytrening.

Agility gruppa har en egen Facebook side, med informasjon om treningene og baneteninger. Alle som trener oppfordres til å være medlem av denne gruppen. Send en e-post til styret@iohk.org, hvis du ønsker å være medlem.

Retningslinjer for agilitytreninger i IØHK

 • Alle skal hjelpe hverandre, hjelpe til med belønning eller leker, hjelpe til med å rette opp hindre.
 • Alle som trener på konkurransegruppa må være med og ta med ansvar for nybegynner trening.
 • Hunder som forstyrrer andre i deres trening må sitte i bur eller i bil. Vis hensyn.
 • Utagerende hunder som ikke har kontroll kan ikke delta på fellestrening.
 • Alle som deltar på trening forplikter seg til å hjelpe til på stevnet.
 • Alle må være med og bygge opp og bygge ned banen.
 • Hunder som skal delta på trening må være ferdig luftet før treningen starter.
 • Det er ikke anledning til å gi bort trenings-plass til andre ekvipasjer
 • Alle lufter hundene sine utenfor treningsbanen og alle må plukke opp etter seg. Avfalldunker for hundeposer finnes ved siden av klubbhytta.
 • Ingen hunder må gjøre fra seg på agilityhinderne.
 • Hunder som skal trene agility må være ferdig utvokst i skjelettet. Valper skal ikke trene agility.
 • Fysisk avstraffelse av hunder er ikke tillat.
 • Tisper med løpetid kan bli bortvist fra trenings-plassen hvis de skaper problemer for andre hunder.

 

Trening og konkurranser

Størrelsesklassene

Det konkurreres i 3 størrelsesklasser. Deltakeren melder selv hunden på i riktig klasse. Ved tvil kan dommeren forlange hunden kontrollmålt. Hund som har deltatt i en størrelsesklasse kan ikke senere melde på i en annen størrelsesklasse, med mindre den blir flyttet som følge av kontrollmåling.

Liten (skulderhøyde under 35 cm)
Mellom (skulderhøyde 35-43 cm)
Stor (skulderhøyde over 43 cm)

Agilityklassene

Deltakeren melder selv hunden på i riktig klasse. Ved tvil kan dommeren forlange hunden kontrollmålt. Hund som har deltatt i en størrelsesklasse kan ikke senere melde på i en annen størrelsesklasse, med mindre den blir flyttet til en annen klasse som følge av kontrollmåling.

Agility klasse 1: For hunder som ikke tidligere har stilt i en høyere klasse.
Agility klasse 2: Hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 1 og maksimum fikk 5,99 feilpoeng, men som ikke tidligere har stilt i høyere klasse, kan stille i klasse 2.
Agility klasse 3: Hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 2 og maksimum fikk 0,00 feilpoeng, kan stille i klasse 3.

Lagklassen

Hvert lag kan bestå av 3 eller 4 forskjellige hunder med forskjellige førere. Bare de 3 beste ekvipasjene teller. Deltakere på et lag skal også være påmeldt i en av de individuelle klassene. Kun klubber som har samarbeidsstatus med NKK kan delta med lag. Klubben som melder på laget. Førerne til samtlige hunder på et lag må være medlem i klubben. Et lag er en helhet og utgjør ett katalognummer. Før start i lagklassen (eller før tidspunkt angitt av arrangøren) på stevnedagen, meddeler klubben til ringsekretæren hvilke individuelle ekvipasjer (katalognummer) som skal delta på hvilket lag. En og samme hund kan kun delta for én raseklubb samt for én ikke-raseklubb pr. kalenderår.

Hoppklassene

Hoppklassene inneholder verken hindre med kontaktfelt eller hinderbord. Klassene er offisielle. Det står arrangørene fritt å velge om hoppklassene skal arrangeres eller ikke.

Hoppklasse 1: For hunder som ikke tidligere har stilt i høyere klasse.
Hoppklasse 2: Hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 1 og maksimum fikk 5,99 feilpoeng, men som ikke tidligere har stilt i høyere klasse, kan stille i klasse 2.
Hoppklasse 3: Hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 2 og maksimum fikk 0,00 feilpoeng, kan stille i klasse

Agility hindre

Hopp
Hoppet er 120 cm bredt. Hoppet skal for liten hund være maks 35 cm høyt, for mellom hund maks 45 cm høyt og for stor hund maks 65 cm høyt. Hunden skal hoppe over hinderet uten å rive pinne eller hoppvinge.

Oxer
Oxer består av to hopp etter hverandre. Den første hopp pinnen må være 10 cm lavere enn den andre. Samme maks høyde som for vanlig hopp. Avstanden mellom det første og det andre hoppet skal være 30 cm for liten, 40 cm for mellom og 55 cm for stor hund.

Hjulet
Hjulet består av en ring som henger i en ramme. Diameter i ringen skal være minimum 45 cm og maks 60 cm. Høyden på ringen skal være 55 cm fra senter av ringen til bakken for liten og mellom, og 80 cm for stor hund. Det er ikke tillat for hunden og hoppe mellom ringen og rammen.
Lengde

Lengden består av 5 deler som alle er 120 cm brede. For liten hund blir det brukt 2 deler, mellom hund 3-4 deler og stor hund 4-5 deler. Det er hjørnepinner i hvert hjørne som er 120 cm høye. Hunden må hoppe over hele lengden uten å berøre lengdene.

Mur
Muren er 120 cm bred der hvor hunden skal hoppe igjennom og 20 cm tykk. Samme høyde som for hopp. Den øverste delen av muren skal ikke være fastmontert, men må kunne ramle ned hvis hundens poter treffer muren. Muren kan også være formet som en viadukt. Tårnene i muren må være minst 1 meter høye.

Tunnel
Tunnelen er 60 cm i diameter og kan være fra 3 til 6 meter lang. Hunden kan ikke gå ut av den samme inngangen som den gikk inn.
Flat tunnel (pølse)
Den flate tunnelen har en åpning som er 60 cm høy og 90 cm lang. Deretter er det en flat del som er minst 250 cm lang og maks 300 cm lang.

Slalom
Slalom består av 12 pinner som er minst 100 cm høye. Det er 60 cm mellom pinnene. Hunden må alltid gå inn i slalomen fra høyre side av første pinne.

Bom
Bommen er kun 30 cm bred og 120 cm høy. Det er kontaktfelt i hver ende som er 90 cm lange. Hunden må ha minst en labb på kontaktfeltet ved oppgang og nedgang.

Møne
Mønet er 90 cm bredt og 170 cm høyt. Kontaktfeltene er 106 cm lange, samme regler som for bom.

Vippe
Vippe er det vanskeligste hinderet på agility banen. Den er 30 cm bred, 4 meter lang og er 60 cm over bakken på midten. Kontaktfeltet er 90 cm langt, samme regler som for bom.

Bord
Bordet er kvadratisk, hver side er 90 cm lang. Bordet er 35 cm høyt for liten/mellom og 60 cm høyt for stor hund. Hunden kan gå opp på en side av bordet og ned på 3 sider. Hunden kan ikke gå ned samme side som den kom opp.

Hva er agility?
Agility er et fartsfylt hinderløp for hunder, hvor teamarbeid mellom hund og fører er sentralt for å klare en bane. Det er dessuten en av de raskest voksende sportsgrenene for hunder.

Agility utøves på en agilitybane, der hindre blir satt i system etter bestemte regler. Hindre kan være bommer, vipper, slalomstikker, tunnel (rør og pølse), bord, lengdehopp, høydehopp, hjulhopphindre og møne. «Agilty hopp» er en konkurransegren hvor banen ikke inneholder hinder med kontaktfelt (møne, vippe, bom) eller hinder bord.

Agility krever trening, trening og atter mer trening om man vil bli god. De beste ekvipasjene kan komme med på landslaget i agility, men de langt fleste velger å drive med denne sporten for sin egen og hundens fornøyelse. Og hundene ser definitivt ut til å elske det!

Det arrangeres konkurranser i agility på lokalplan, nasjonalt plan og internasjonalt plan, herunder også NM, EM og VM. I Norge organiseres agilitymiljøet via de lokale hundeklubbene, med Norsk Kennel Klubb som topporgan.