Innkalling til Årsmøte

Tid: Tirsdag 24.03.20 kl. 19.00 Sted: Sagtun bruk, Mørkveien 343, 1820 Spydeberg Dagsorden Åpning av årsmøtet Opptelling av stemmeberettigede til stede Godkjenning av innkallelse og dagsorden Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokollen samt tellekorps Styrets årsberetning Regnskap med revisors beretning Budsjett…