Innkalling til Årsmøte

Tid: Tirsdag 24.03.20 kl. 19.00
Sted: Sagtun bruk, Mørkveien 343, 1820 Spydeberg

Dagsorden

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Opptelling av stemmeberettigede til stede
 3. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
 4. Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokollen samt tellekorps
 5. Styrets årsberetning
 6. Regnskap med revisors beretning
 7. Budsjett
 8. Kontingent
 9. Aktivitetsplan
 10. Innkomne forslag
 11. Valg
 12. Heving av årsmøtet

Alle dokumenter til årsmøtet er vedlagt mail og vil publiseres på klubbens side på Facebook og på klubbens nettside. Hvis du ønsker å få tilsendt dokumentene, vennligst ta kontakt med leder, tlf: 900 94 762

Enkel bevertning. Velkommen!

Hilsen styret i Indre Østfold hundeklubb