Kontakt oss

Klubbens adresse er:
Indre Østfold Hundeklubb.
Postboks 176, 1801 Askim.
Organisasjonsnr: 994769839
Kontonr: 11406833536

Besøksadresse (klubblokaler og treningssted):
Østfold Bedriftssenter, Vangsveien 10, Askim

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN SOM MEDLEM HOS OSS
Du blir da også medlem i Norsk Kennel klub
Vi tilbyr :
– Reduserte priser på kurs
– Hundesport (tidskrift fra NKK)
– Hundeposten (medlemsavis )
– Flott treningsplass, klubbhus og oppsatte fellestreningstider
– Trivelig miljø for mennesker og hunder

HVORDAN BLI MEDLEM?
– Du kan gå inn på www.nkk.no og melde deg inn ved hjelp av deres webtjeneste.

Klubbens lover og vedtekter
– Kan lastes ned her: Klubbens lover 2014

Styret i Indre Østfold Hundeklubb 2016
E-post: styret@iohk.org

Verv Navn Mobil E-post
Leder: Morten Hansen 90094762 mortenhansen@online.no
Nestleder: Gro Lillevold 90970443 gro.lillevold@gmail.com
Styremedlem: Arne Christensen 91650371 arnech2@broadpark.no
Styremedlem: Heidi Aas 48075860 heidi.aas@getmail.no
Styremedlem: Linda Bolstad 41176686 linda.kristin80@gmail.com
Styremedlem: Kjetil Buer 90686753 kjebue@online.no
1. Varamedlem: Mona Tvervåg 90627720 monatver@online.no
2. Varamedlem: Tore Johannesen 93408110 torej9@online.no
Valgkomitè leder: Anita Heer anita.heer@aktiv.no
Valgkomitèmedlem: Jens Eivind Ruud jenruu@gmail.com
Valgkomitèmedlem: Merete Eibakk
Valgkomitè vara:
Revisor: Randi Espelid 99397077
Revisor vara: Anita Heer anita.heer@aktiv.no
Agility ansvarlig: Styret
Lydighet ansvarlig: Styret
Bruks kontakt: Styret
Kurs ansvarlig: Styret
Web ansvarlig: Styret