Medlemsinfo

Informasjon til medlemmene

IØHK Medlems rabatt, Zoo torget
Zoo torget på Askim torget tilbyr klubbens medlemmer 10% rabatt på alle varer.

IØHK Grasrotandelen til Norsk Tipping
Du kan nå registrere hundeklubben som din «grasrotandel-mottaker».
Klubbens organisasjonsnr er 994769839.

IØHK Møkkaskauen
Du må gjerne lufte hunden din i de idylliske omliggende skogsområder rundt klubbhytta, men bruk pose!
De som kommer etter deg vil gjerne slippe og trå i din hunds etterlatenskaper.

Vi ser gjerne at du bruker søppelbøttene til å legge ifra deg bæsjeposer, sneiper, kaffekopper og annet rusk.
Gresset eller parkeringsplassen er lite egnet til dette formålet.

Den gule hunden